فیلتر دوره ها نمایش 73 - 84 از 100 نتایج
برحسب دپارتمان
برحسب رشته تحصیلی
نوع برگزاری را انتخاب کنید
فیلتر کن!

بخشنامه های جبران آثار افزایش قیمت ارز

بخشنامه های جبران آثار افزایش قیمت ارز در پروژه هایی که نیاز به تامین کالا و خدمات از سایر کشورها…

از تومان520.000

تعدیل قیمت در قراردادها

تعدیل قیمت در قراردادها در پروژه های عمرانی و ساختمانی، با گذر زمان بویژه وجود تاخیرات، بدلیل تورم و افزایش…

از تومان560.000

تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری

تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری یکی از مشکلات رایج در پروژه ها تاخیر در اتمام آن می باشد. این موضوع بدلیل…

از تومان520.000

نکات کلیدی قانون کار و تامین اجتماعی در پروژه ها

نکات کلیدی قانون کار و تامین اجتماعی در پروژه ها در این دوره مسائل مهمی مانند حقوق و مزایا و…

از تومان520.000

تکنیک برنامه ریزی و اصول مدیریت زمان

تکنیک برنامه ریزی و اصول مدیریت زمان با توجه به پیشرفت سریع و بدون مرز جهان امروز، اگر رویای رسیدن…

از تومان480.000

تفکر سیستمی و دستاوردهای آن

تفکر سیستمی و دستاوردهای آن با توجه به مباحث مطرح شده می‌توان به این نتیجه رسید که این کارگاه تخصصی…

از تومان480.000

اصول و روش های پیاده سازی تئوری انتخاب و دستاوردهای آن در تعاملات شغلی و خانوادگی

اصول و روش های پیاده سازی تئوری انتخاب و دستاوردهای آن در تعاملات شغلی و خانوادگی در این کارگاه علاوه…

از تومان520.000

خودآگاهی و شخصیت حرفه ای

خودآگاهی و شخصیت حرفه ای این کارگاه به شما کمک می‌کند تا در راستای شناسایی نقاط قوت‌ و بهبود آن‌ها…

از تومان480.000

شناخت هوش هیجانی و دستاوردهای آن

شناخت هوش هیجانی و دستاوردهای آن آشنایی با هوش هیجانی و همچنین اهمیت آن در کنار سایر هوش های انسان…

از تومان440.000

نکات تحویل موقت و قطعی، آزاد سازی تضامین و وصول مطالبات

نکات تحویل موقت و قطعی، آزاد سازی تضامین و وصول مطالبات در این دوره اهمیت و تعاریف تحویل موقت و…

از تومان480.000

رویه ها و ملاحظات راهگشا در خصوص مسائل کارگری، قراردادهای پرسنلی، حقوق و مزایا، قانون کار و بیمه تامین اجتماعی در پروژه های ساختمانی

رویه ها و ملاحظات راهگشا در خصوص مسائل کارگری، قراردادهای پرسنلی، حقوق و مزایا، قانون کار و بیمه تامین اجتماعی…

از تومان520.000

الزامات و عوامل موفقیت پیمانکاران در مناقصات عمرانی

الزامات و عوامل موفقیت پیمانکاران در مناقصات عمرانی از آنجا که شرکت موفق در مناقصات، پیچیدگی و اطلاعات دقیق را…

از تومان440.000