فیلتر دوره ها نمایش 37 - 48 از 100 نتایج
برحسب دپارتمان
برحسب رشته تحصیلی
نوع برگزاری را انتخاب کنید
فیلتر کن!

روش های کنترل و بهینه سازی هزینه های سازمانی

روش های کنترل و بهینه سازی هزینه های سازمانی این دوره آموزشی ضمن پرداختن به مفاهیم و تعاریف هزینه‌های سازمانی،…

از تومان400.000

اصول مدیریت پروژه ها مبتنی بر PMBOK ویرایش هفتم

اصول مدیریت پروژه ها مبتنی بر PMBOK ویرایش هفتم هدف از این رویداد، آشنائی با اصول و ساختار مدیریت پروژه…

از تومان440.000

اصول تیم سازی در سازمان و پروژه

اصول تیم سازی در سازمان و پروژه یکی از ارکان اصلی در موفقیت کارهای گروهی، نقش تیم سازی و انجام…

از تومان400.000

شیوه های مدیریتی و نکات موثر در استعلام ها و خرید مصالح و تجهیزات ساختمانی

شیوه های مدیریتی و نکات موثر در استعلام ها و خرید مصالح و تجهیزات ساختمانی با توجه به انکه بخش…

از تومان400.000

آشنایی با مفاهیم علمی QA & QC، نکات و روشهای پیاده سازی آزمایشات کنترل کیفیت در پروژه های ساختمانی

آشنایی با مفاهیم علمی QA & QC، نکات و روشهای پیاده سازی آزمایشات کنترل کیفیت در پروژه های ساختمانی تضمین…

از تومان400.000

فرایندهای مدیریت حرفه ای پروژه های ساختمانی مبتنی بر استانداردها از جمله PMBOK بهمراه ارائه تکنیکها و روشهای کاربردی

فرایندهای مدیریت حرفه ای پروژه های ساختمانی مبتنی بر استانداردها از جمله PMBOK بهمراه ارائه تکنیکها و روشهای کاربردی ورود…

از تومان400.000

تحلیل مصداقی چارت سازمانی پروژه ها و شرح وظایف در کارگاه های ساختمانی

تحلیل مصداقی چارت سازمانی پروژه ها و شرح وظایف در کارگاه های ساختمانی با توجه به گسترش ابعاد پروژه ها…

از تومان360.000

مدیریت دعاوی قراردادی

مدیریت دعاوی قراردادی در این دوره عوامل کلیدی در بروز دعاوی قراردادی مورد بررسی قرار گرفته و فرایند مدیریت اصولی…

از تومان560.000

ساختار و مسئولیتهای قانونی دستگاه نظارت در طرح های عمرانی با تشریح وظایف

ساختار و مسئولیتهای قانونی دستگاه نظارت در طرح های عمرانی با تشریح وظایف در پروژه های عمرانی، ساختار های مختلفی…

از تومان480.000

وظایف سرپرستان کارگاه های ساختمانی در انواع پروژه ها از وجوه: قانونی، فنی، مالی، اجرایی، مدیریتی و حقوقی

وظایف سرپرستان کارگاه های ساختمانی در انواع پروژه ها از وجوه: قانونی، فنی، مالی، اجرایی، مدیریتی و حقوقی سرپرستان کارگاه…

از تومان440.000

برنامه ریزی منطقی و بهینه در تدارکات، تامین و نگهداشت تجهیزات کارگاهی

برنامه ریزی منطقی و بهینه در تدارکات، تامین و نگهداشت تجهیزات کارگاهی هدف از این رویداد آشنایی با پشتیبانی کارگاهها…

از تومان400.000

کارگاه اصول و تکنیک های بیان(تنفس صحیح، متن خوانی، بداهه گویی و ……)

کارگاه اصول و تکنیک های بیان (تنفس صحیح، متن خوانی، بداهه گویی و …..) این دوره آموزشی با معرفی اصول…

از تومان520.000