فیلتر دوره ها نمایش 1 - 12 از 91 نتایج
برحسب دپارتمان
برحسب رشته تحصیلی
نوع برگزاری را انتخاب کنید
فیلتر کن!

آشنایی با نکات مهم در کنترل نقشه های ساختمان

اشنایی با نکات مهم در کنترل نقشه های ساختمان ماحصل طراحی در ساختمان نقشه های اجرایی می باشد، ساختار و…

از تومان360.000

نکات کلیدی در سفت کاری و نازک کاری

نکات کلیدی در سفت کاری و نازک کاری سفت کاری و نازک کاری ساختمان بخشهای بسیار مهم و قابل توجهی…

از تومان360.000

انتخاب طراح، تامین کننده و سازنده دارای صلاحیت

انتخاب طراح، تامین کننده و سازنده دارای صلاحیت انتخاب طراح، تامین کننده( مصالح و تجهیزات) و سازنده در پروژه ها،…

از تومان400.000

اشنایی با اصول مهم در انتخاب مصالح ساختمانی

آشنایی با اصول مهم در انتخاب مصالح ساختمانی یکی از مسایل مهم در پروژه ها، شناسایی و انتخاب مصالح مناسب…

از تومان360.000

آشنایی با الزامات قانونی بهینه سازی انرژی و جزییات مبحث 19 مقررات ساختمان

آشنایی با الزامات قانونی بهینه سازی انرژی و جزییات مبحث 19 مقررات ساختمان در این دوره، مقوله بهینه سازی انرژی…

از تومان360.000

شناخت جامع نسبت به روشها و فن آوری های متنوع در طراحی، تولید و اجرای سازه های بتنی

شناخت جامع نسبت به روشها و فن آوری های متنوع در طراحی، تولید و اجرای سازه های بتنی هدف از…

از تومان400.000

مقایسه شیوه های مقاوم سازی و ایمن سازی ساختمانهای موجود

مقایسه شیوه های مقاوم سازی و ایمن سازی ساختمانهای موجود اهداف: ایجاد توجه به لزوم مقاومسازی، آشنایی بیشتر با روشهای…

از تومان400.000

آشنایی با اصول براورد مصالح ساختمانی

آشنایی با اصول براورد مصالح ساختمانی بخش قابل توجهی از هزینه های پروژه ساختمانی مربوط به مصالح و تجهیزات است…

از تومان440.000

آشنایی سازندگان و مجریان ساختمانی نسبت به تاثیرات زلزله بر سازه ها و تشریح الزامات فنی و قانونی به زبان ساده

آشنایی سازندگان و مجریان ساختمانی نسبت به تاثیرات زلزله بر سازه ها و تشریح الزامات فنی و قانونی به زبان…

از تومان400.000

راهکارهای عملیاتی جهت دستیابی به طراحی، تولید و اجرای سازه های بتن آرمه استاندارد

راهکارهای عملیاتی جهت دستیابی به طراحی، تولید و اجرای سازه های بتن آرمه استاندارد اجرا ی سازه های بتنی عمدتا…

از تومان440.000

تشریح فشرده استانداردهای سازه ای در کشورهای توسعه یافته و مقایسه نرم افزارهای تحلیل و طراحی

تشریح فشرده استانداردهای سازه ای در کشورهای توسعه یافته و مقایسه نرم افزارهای تحلیل و طراحی هدف این رویداد آشنا…

از تومان360.000

شیوه های پایدار سازی خاک، طراحی و ملاحظات اجرایی شمع ها در پروژه های ساختمانی

شیوه های پایدار سازی خاک، طراحی و ملاحظات اجرایی شمع ها در پروژه های ساختمانی هدف از این رویداد اشنایی…

از تومان440.000