فیلتر دوره ها نمایش 49 - 60 از 100 نتایج
برحسب دپارتمان
برحسب رشته تحصیلی
نوع برگزاری را انتخاب کنید
فیلتر کن!

دانستنی های مالیاتی مدیران

دانستنی های مالیاتی مدیران این کارگاه آموزشی ضمن معرفی مبانی و مفاهیم امور مالیاتی، به ارائه و تفسیر دانستنی‌های مفید…

از تومان440.000

تکنیک ها و ابزارهای توسعه مشارکت کارکنان

تکنیک ها و ابزارهای توسعه مشارکت کارکنان این کارگاه آموزشی پس از تعریف مبانی و اصول مشارکت کارکنان در سازمان،…

از تومان480.000

روش های انگیزه بخشی و بهبود مسئولیت پذیری کارکنان

روش های انگیزه بخشی و بهبود مسئولیت پذیری کارکنان این کارگاه آموزشی با معرفی مفاهیم انگیزه‌ و مسئولیت‌پذیری کارکنان، به…

از تومان440.000

آشنایی با ساختار مغز و تکنیک های برنامه ریزی ذهنی

آشنایی با ساختار مغز و تکنیک های برنامه ریزی ذهنی این کارگاه آموزشی با رویکردی علمی به شناخت ساختار مغز…

از تومان440.000

شناخت طرحواره های روانشناسی جهت مهارکردن تله های زندگی

شناخت طرحواره های روانشناسی جهت مهارکردن تله های زندگی این دوره آموزشی تلاش می‌کند تا به مخاطب بیاموزد گره‌های کور…

از تومان400.000

وجوه و روش های ایجاد آراستگی در سازمان

وجوه و روش های ایجاد آراستگی در سازمان در این دوره آموزشی سعی می‌شود با تعریف مفهوم و مبانی آراستگی…

از تومان520.000

مدیریت خشم و استرس

مدیریت خشم و استرس این کارگاه آموزشی تلاش می‌کند تا با پرداختن به ریشه‌های بروز خشم و ابعاد و تبعات…

از تومان480.000

عوامل موُثر بر اعتمادبه نفس به همراه تکنیک های بهبود

عوامل موُثر بر اعتماد به نفس به همراه تکنیک های بهبود با توجه به افزایش روزافزون چالش‌های پیش رو در…

از تومان480.000

روش های نشاط آفرینی در محیط های کار

روش‌های نشاط آفرینی در محیط‌های کار در این دوره آموزشی به معرفی روش‌های نشاط آفرینی در محیط‌های کار پرداخته می‌شود…

از تومان480.000

کارگاه تکنیک های سخنرانی حرفه ای و غلبه بر موانع ذهنی

کارگاه تکنیک های سخنرانی حرفه ای و غلبه بر موانع ذهنی در این کارگاه آموزشی تلاش می‌شود تا در کنار…

از تومان480.000

اصول مذاکره و مدیریت جلسات توسط مدیران

اصول مذاکره و مدیریت جلسات توسط مدیران در این کارگاه آموزشی به موضوعاتی در حوزه اصول مذاکره و همچنین روش‌های…

از تومان480.000

تکنیک های طوفان فکری و نرم افزارهای مدلسازی و آشنایی با نرم افزارهای کاربردی مرتبط

تکنیک های طوفان فکری و نرم افزارهای مدلسازی و آشنایی با نرم افزارهای کاربردی مرتبط در این کارگاه آموزشی مخاطب…

از تومان440.000