مهندس بیژن نصری

مهندس بیژن نصری

مدرس خانه عمران

درباره مهندس بیژن نصری

استاد بیژن نصری با بیش از 4 دهه تجربه اجرایی و تدریس و تحصیلات کارشناسی مهندسی عمران – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سوابق

سوابق آموزشی:

تدریس دروس آزمایشگاهی مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن در گروه مهندسی عمران ، کارگاه های اجزاء ساختمان، کارگاه اجرای ساختمان های بتنی و فلزی و کارگاه روش های اجرایی ساختمان، مدیریت ساخت، روش های اجرای ساختمان، ابنیه فنی ،تکنولوژی بتن مصالح ساختمانی ،تعمیر و نگهداری اختمان، کارگاه اجزاء ساختمان فناوری قالب بندی و آرماتورگذاری،آزمایشگاه مصالح ساختمانی ،آزمایشگاه تکنولوژی بتن، آزمایشگاه تکمیلی بتن و طرح اختلاط ،کارآموزی، امور پیمان ها -مواد و مصالح ساختمانی، آیین نامه ها و مقررات ملی ساختمان -اصول فنی ساختمان پایه، اصول فنی ساختمان پیشرفته، مدیریت کارگاه-،عناصر و جزئیات ساختمان

سوابق حرفه ای:

• رئیس کارگاه‌های شرکت ساختمانی
• رئیس آزمایشگاه ها و کارگاه‌های تخصصی گروه مهندسی عمران، مدیر پروژه‌های ساختمانی
• سر ناظر شرکت مهندسین مشاور، مشاور عالی شرکت ساختمانی

دوره های ارائه شده توسط این مدرس