مهندس منصوری، فارغ التحصیل مهندسی عمران و کارشناس رسمی دادگستری با بیش از دو دهه تجربه تخصصی و حرفه ای