مهندس خورشیدی

مهندس خورشیدی

مدرس خانه عمران

درباره مهندس حسن خورشیدی

بیش از 3 دهه تجربه اجرایی و تدریس
مشاور برنامه ریزی، اقتصادی و مدیریتی پروژه ‌های ساختمانی و عمرانی
کارشناسی مهندسی صنایع

سوابق

سوابق آموزشی:

  • تدریس دوره های آموزشی حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP
  • تدریس دوره های آموزشی حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار P6
  • تدریس آنالیز و امکان سنجی اقتصادی با نرم افزار COMFAR
  • عضور هیات علمی دپارتمان مالی و اقتصادی مدرسه کسب و کار صنعت ساختمان
  • عضو هیات علمی دپارتمان مدیریت و برنامه ریزی خانه عمران

سوابق حرفه ای:

  • عضو تیم مشاوره و امکان سنجی اقتصادی مهندسان مشاور پایسا
  • عضو تیم متخصصان BIM شرکت مهندسان مشاور پایسا
  • مشاور سابق بانک صنعت و معدن در پروژه‌های ساختمانی
  • سرپرست دفتر مدیریت ادعا پروژه های ساختمانی و عمرانی
  • سرپرست واحد برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه پروژه‌ های ساختمانی و عمرانی

دوره های ارائه شده توسط این مدرس