مهندس خورشیدی

مهندس حسن خورشیدی

بیش از 3 دهه تجربه اجرایی و تدریس
مشاور برنامه ریزی، اقتصادی و مدیریتی پروژه ‌های ساختمانی و عمرانی
کارشناسی مهندسی صنایع

میانگین درصد رضایت دانش پژوهان
0%
تعداد دوره های برگزار شده
 0/50 +

سوابق

سوابق آموزشی

 • تدریس دوره های آموزشی حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP
 • تدریس دوره های آموزشی حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار P6
 • تدریس آنالیز و امکان سنجی اقتصادی با نرم افزار COMFAR
 • عضور هیات علمی دپارتمان مالی و اقتصادی مدرسه کسب و کار صنعت ساختمان
 • عضو هیات علمی دپارتمان مدیریت و برنامه ریزی خانه عمران

سوابق حرفه ای

 • عضو تیم مشاوره و امکان سنجی اقتصادی مهندسان مشاور پایسا
 • عضو تیم متخصصان BIM شرکت مهندسان مشاور پایسا
 • مشاور سابق بانک صنعت و معدن در پروژه‌های ساختمانی
 • سرپرست دفتر مدیریت ادعا پروژه های ساختمانی و عمرانی
 • سرپرست واحد برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه پروژه‌ های ساختمانی و عمرانی

وبینار های اجرا شده

 • عضو تیم مشاوره و امکان سنجی اقتصادی مهندسان مشاور پایسا
 • عضو تیم متخصصان BIM شرکت مهندسان مشاور پایسا
 • مشاور سابق بانک صنعت و معدن در پروژه‌های ساختمانی
 • سرپرست دفتر مدیریت ادعا پروژه های ساختمانی و عمرانی
 • سرپرست واحد برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه پروژه‌ های ساختمانی و عمرانی
امیر بخشی مدیر عامل شرکت

شرکت در این دوره برایم بسیار ارزشمند و فراتر از صرفا یک دوره آموزشی بود ، استاد خورشیدی تمام تجربه خود رابه بهترین شکل در اختیارم گذاشت

امیر بخشی مدیر عامل شرکت

شرکت در این دوره برایم بسیار ارزشمند و فراتر از صرفا یک دوره آموزشی بود ، استاد خورشیدی تمام تجربه خود رابه بهترین شکل در اختیارم گذاشت

امیر بخشی مدیر عامل شرکت

شرکت در این دوره برایم بسیار ارزشمند و فراتر از صرفا یک دوره آموزشی بود ، استاد خورشیدی تمام تجربه خود رابه بهترین شکل در اختیارم گذاشت

امیر بخشی مدیر عامل شرکت

شرکت در این دوره برایم بسیار ارزشمند و فراتر از صرفا یک دوره آموزشی بود ، استاد خورشیدی تمام تجربه خود رابه بهترین شکل در اختیارم گذاشت

مهندس حسن خورشیدی در پادکست رادیو ساخت همکاری داشته اند

دوره های ارائه شده توسط این مدرس