فیلتر دوره ها نمایش 25 - 33 از 33 نتایج
برحسب دپارتمان
برحسب رشته تحصیلی
نوع برگزاری
فیلتر کن!

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث ثبتی -قراردادی

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث امور قرار دادی + امور ثبتی و ملکی سوالات متداول سرفصل ها بطور کل قرارداد…

تومان530.000

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث حریق

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث 3 (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق)+ مبحث 22 سوالات متداول سرفصل ها مبحث 3…

از تومان410.000

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث راه

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث راه سازی نشریه 101 و 234 سوالات متداول سرفصل ها حوزه راه و راه سازی…

از تومان940.000

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث خاک و پی

دوره آمادگی کارشناس رسمی خاک و پی (مبحث 7) سوالات متداول سرفصل ها هدف این مبحث تعیین حداقل ضوابط و…

از تومان770.000

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث حقوق-پیمان

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث حقوق کارشناسی + شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) سوالات متداول سرفصل ها این بخش مجموعه…

از تومان530.000

کارآموزی و آمادگی ورود به کارگاه ساختمانی

توضیحات دوره   سرفصلها   مخاطبان دوره   در این دوره چه آموزش داده می شود؟ آماده سازی دانشجویان و…

تومان7.780.000

نظارت بر اجرای ساختمان

در دوره اجرای ساختمان چه آموزش داده می شود ؟ بي ترديد نقص در طراحی، محاسبات، اجرا و نظارت بر…

تومان7.180.000

مرور نکات کلیدی مباحث مقررات ملی ساختمان در قالب حل تست

سوالات متداول سرفصل ها سرفصل دوره مرور نکات کلیدی مباحث مقررات ملی ساختمان در قالب حل تست سوالات متداول مخاطبان…

تومان680.000

مرور نکات کلیدی مباحث مقررات ملی ساختمان در قالب حل تست

سوالات متداول سرفصل ها سرفصل دور مرور نکات کلیدی مباحث مقررات ملی ساختمان در قالب حل تست سوالات متداول مخاطبان…

تومان680.000