فیلتر دوره ها نمایش 37 - 48 از 98 نتایج
برحسب دپارتمان
برحسب رشته تحصیلی
نوع برگزاری
فیلتر کن!

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث 6 و آئین نامه 2800

كليات مبحث 6 و آئین نامه 2800 در مورد چيست؟ سوالات متداول سرفصل ها ویرایش چهارم مبحث 6 مققرات ملی…

از تومان440.000

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث عایق صوتی

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث عایق صوتی (مبحث 18) سوالات متداول سرفصل ها برای اخذ پروانه کارشناسی رسمی، متقاضیان می…

از تومان100.000

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث ایمنی

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث ایمنی (مبحث 12، آیین نامه های حفاظت کار و …) سوالات متداول سرفصل ها این…

تومان280.000

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث مصالح ساختمانی

وره آمادگی کارشناس رسمی مبحث مبحث 5 (مصالح و فرآورده های ساختمانی) + نشریه 55 مصالح ساختمانی​ سوالات متداول سرفصل…

از تومان530.000

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث 4 و ضوابط

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث 4 (الزامات عمومی ساختمان) + ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی سوالات متداول سرفصل ها…

از تومان320.000

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث ثبتی -قراردادی

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث امور قرار دادی + امور ثبتی و ملکی سوالات متداول سرفصل ها بطور کل قرارداد…

تومان530.000

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث حریق

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث 3 (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق)+ مبحث 22 سوالات متداول سرفصل ها مبحث 3…

از تومان410.000

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث راه

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث راه سازی نشریه 101 و 234 سوالات متداول سرفصل ها حوزه راه و راه سازی…

از تومان940.000

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث خاک و پی

دوره آمادگی کارشناس رسمی خاک و پی (مبحث 7) سوالات متداول سرفصل ها هدف این مبحث تعیین حداقل ضوابط و…

از تومان770.000

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث حقوق-پیمان

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث حقوق کارشناسی + شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) سوالات متداول سرفصل ها این بخش مجموعه…

از تومان530.000

دوره آنلاین آمادگی آزمون طراحی و اجرای گود،پی و سازه نگهبان

دوره آنلاین آمادگی آزمون نظام مهندسی رشته عمران صلاحیت طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان سوالات متداول سرفصل…

تومان6.480.000

دوره آنلاین آمادگی آزمون نظام مهندسی رشته عمران صلاحیت بهسازی لرزه ای

دوره آنلاین آمادگی آزمون نظام مهندسی رشته عمران صلاحیت بهسازی لرزه ای سوالات متداول سرفصل ها دوره آنلاین آمادگی آزمون…

تومان11.280.000