فیلتر دوره ها نمایش 109 - 120 از 141 نتایج
برحسب دپارتمان
برحسب رشته تحصیلی
نوع برگزاری را انتخاب کنید
فیلتر کن!

مجوزرهای مورد نیاز در پروژه های پیمانکاری

مجوزرهای مورد نیاز در پروژه های پیمانکاری مجوزهای مورد نیاز در پروژه ها بر اساس ضوابط و بخشنامه ها بایستی…

از تومان520.000

شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان یکی از ارکان اصلی در قرارداهای پروژه ها، شرایط عمومی پیمان ( نشریه 4311) است. این نشریه…

از تومان480.000

حل اختلاف و داوری در قراردادهای پیمانکاری

حل اختلاف و داوری در قراردادهای پیمانکاری از آنجا که در اکثر قراردادهای گیمانکاری، اختلافاتی بوجود میایدف لذا لازم است…

از تومان600.000

بخشنامه ارجاع کارهای ساختمانی به روش سرجمع

بخشنامه ارجاع کارهای ساختمانی به روش سرجمع در پروژه هایی که قرارداد پیمانکار بصورت مقطوع می باشد ، قرارداد سرجمع…

از تومان520.000

اصول مدیریت استراتژیک

اصول اساسی مدیریت استراتژیک هدف از این رویداد آشنایی بااصول و مبانی مدیریت استراتژیک هست تا مخاطبان اهمیت و کاربرد…

از تومان360.000

بخشنامه های جبران آثار افزایش قیمت ارز

بخشنامه های جبران آثار افزایش قیمت ارز در پروژه هایی که نیاز به تامین کالا و خدمات از سایر کشورها…

از تومان520.000

تعدیل قیمت در قراردادها

تعدیل قیمت در قراردادها در پروژه های عمرانی و ساختمانی، با گذر زمان بویژه وجود تاخیرات، بدلیل تورم و افزایش…

از تومان560.000

تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری

تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری یکی از مشکلات رایج در پروژه ها تاخیر در اتمام آن می باشد. این موضوع بدلیل…

از تومان520.000

نکات کلیدی قانون کار و تامین اجتماعی در پروژه ها

نکات کلیدی قانون کار و تامین اجتماعی در پروژه ها در این دوره مسائل مهمی مانند حقوق و مزایا و…

از تومان520.000

تکنیک برنامه ریزی و اصول مدیریت زمان

تکنیک برنامه ریزی و اصول مدیریت زمان با توجه به پیشرفت سریع و بدون مرز جهان امروز، اگر رویای رسیدن…

از تومان480.000

تفکر سیستمی و دستاوردهای آن

تفکر سیستمی و دستاوردهای آن با توجه به مباحث مطرح شده می‌توان به این نتیجه رسید که این کارگاه تخصصی…

از تومان480.000

اصول و روش های پیاده سازی تئوری انتخاب و دستاوردهای آن در تعاملات شغلی و خانوادگی

اصول و روش های پیاده سازی تئوری انتخاب و دستاوردهای آن در تعاملات شغلی و خانوادگی در این کارگاه علاوه…

از تومان520.000