فرهیخته ارجمند / متخصص گرامی
درود بر شما و با آرزوی ایرانی آباد و سرافراز

در صورت تمایل به هر گونه همکاری با بخشهای مختلف مجتمع تعالی صنعت ساختمان، لطفا نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام فرمائید. شایسته است بمنظور تسریع و سهولت ارزیابی اولیه حتی الامکان رزومه شخصی، مدارک و مستندات مرتبط را نیز بارگذاری نمایید.
خاطر نشان میسازد پس از بررسی فرم‌ها توسط واحد ذیربط با شما تماس گرفته خواهد شد.