پادکست میز خدمت

میز خدمت ساخت و ساز

مجتمع تعالی صنعت ساختمان وابسته به خانه عمران پس از ۲۰ سال تعامل با اهالی این حوزه در قالب آموزش‌های تخصصی، مشاوره و خدمات فنی مهندسی موفق به شناسایی انواع چالش‌ها و ریسک های این حوزه شده است. تجارب ارزشمندمان در طول دو دهه گذشته و تقاضای مستمر اهالی ساخت و ساز موجب گردید تا خدمات تخصصی متنوعی را با عنوان میز خدمت ساخت و ساز طراحی کنیم. در این راه می کوشیم علاوه بر حل مشکلات و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت بر طرف ساختن مسائل پیش‌روی مالکان، سرمایه‌گذاران، سازندگان، متخصصان و کلیه شهروندان، ریسک‌های محتمل را برای آنها کاهش دهیم، تا علاوه بر آرامش و اطمینان خاطر، نقش موثری در کاهش هزینه ساخت و ساز و کوتاه کردن دوره بازگشت سرمایه مخاطبان گرامی داشته باشیم.

فرآیند ارائه خدمات:

  • مشاوره حضوری یا آنلاین بصورت جلسه ای( در محل موسسه یا پروژه)
  •  دریافت مدارک و مستندات و بررسی آنها و اعلام نظرات( درصورت لزوم حضور در جلسات جهت انعکاس و متقاعد سازی)
  • دریافت مدارک و مستندات و بررسی و ارائه مدارک استاندارد و نسخ اصلاحی ( درصورت لزوم حضور در جلسات و توجیه ذی نفعان)
  •  تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مورد نظر در هریک از حوزه ها
  •  بازدید از سایت و ارائه راهکارهای کارگاهی( فنی، مهندسی و مدیریتی) در محل پروژه
  • انعقاد قرارداد جهت ارائه خدمات مورد نظر در طول مدت انجام پروژه
حوزه های تخصصی میز خدمت
حوزه های تخصصی میز خدمت