مسابقه عمومی ساختمانی
مسابقه عمومی ساختمانی

مسابقه اطلاعات عمومی ساختمانی

بمناسب ۲۴ مین سالروز تأسیس خانه عمران

هر دوشنبه همینجا با سوال جدید

مسابقه شماره ۱

ویژه کلیه همراهان همیشگی خانه عمران

در مسابقه‌های هفتگی اطلاعات عمومی ساختمانی شرکت کنید و جایزه بگیرید.

برای شرکت در این مسابقه ، کافیست هر هفته به سوالی که پیرامون اطلاعات عمومی ساختمانی (مندرج در  برخی صفحات وبسایت خانه عمران که لینک آن مشخص می شود) پاسخ دهید.

برای اینکه بتوانید در مدت زمان کوتاهی به سوال پاسخ بدهید لینک های مربوطه ، پایین همین صفحه مشخص شده است. پس از اتمام مهلت پاسخگویی ( تا پایان هرهفته)، به قید قرعه به برنده ، یک هدیه  نقدی ۳ میلیون ریالی اهدا می شود.

برای پیدا کردن پاسخِ سوالات این هفته، لینک های زیر را مطالعه کنید:

به زودی مسابقه جدید شروع میشود

مطابق اطلاعات مندرج در صفحه طراحی معماری نمای ساختمان خانه عمران، کدام گزینه جزء سرفصل های آموزشی نیست؟(ضروری)
مطابق اطلاعات مندرج در صفحه دوره محاسبات تقریبی ابعاد سازه خانه عمران ، کدام گزینه بارهای ثقلی وارد بر ساختمان را درست تر پوشش می دهد؟(ضروری)
طبق محتوای دوره تهیه صورت وضعیت خانه عمران ، در حین بررسی ردیف ها و فصول مرتبط با کدام عرصه بر اساس پیوست های فهرست بهاء و بر پایه تعاریف و موارد مندرج در موافقت نامه و شرایط عمومی پیمان تشریح نمی گردد.(ضروری)

مسابقات گذشته

سوال ۱: مطابق اطلاعات مندرج در صفحه آمادگی آزمون کارشناس رسمی راه و ساختمان خانه عمران، نشریه ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه مربوط به چه موضوعی است؟

سوال ۲: مطابق اطلاعات مندرج در صفحه دوره نقشه خوانی ساختمان خانه عمران، کدام اطلاعات در کلید نقشه (Key Plan) درج نمی شود؟

سوال ۳: مطابق اطلاعات مندرج در صفحه دوره ناظر حرفه ای ساختمان خانه عمران، کدام بخش در این دوره جزء سرفصل ها محسوب می‌شود؟

برنده:
آقای علیرضا اسمعیلی

سوال: گسترش مهارت ها و افزایش مسئولیت پذیری، یکی از دلایل اصلی شرکت در کدام دوره خانه عمران است؟(ضروری)

برندگان:
نفر اول – آقای میثم بیگدلی
نفر دوم – آقای مهدی صفاری
نفر سوم – خانم سعیده عبدلی