مدرک خانه عمران (گواهینامه)

اساساً گواهینامه‌های آموزشی، یا دارای ارزش دانشگاهی‌اند یا ارزش حرفه‌ای، لیکن طی سال‌های اخیر در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، اهمیت و جایگاه مدارک حرفه‌ای به مراتب بیش از گذشته جلوه‌گر شده است. به عبارت دیگر، کارفرمایان و صاحبان صنایع به هنگام انتخاب و جذب نیروها، دانش کاربردی و میزان تسلط افراد در امور حرفه‌ای را مورد ارزیابی قرار می‌دهند نه صرفاً مبانی نظری و آکادمیک را. در کشور ما نیز به‌دلیل افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی ظرفیت دانشگاه‌ها و در نتیجه کاهش سطح دانش و کیفیت تحصیلی فارغ‌التحصیلان و نیز بی‌توجهی متولیان آموزش عالی به نیاز روز صنعت از منظر تعداد متخصص در گرایش‌های مختلف و شایستگی‌های شغلی در بخش‌ها و رشته‌های تخصصی، ارزش مدارک دانشگاهی به شدت تنزل یافته و از جایگاه قبلی خود فاصله گرفته است. لذا با عنایت به ماْموریت‌ها و فعالیت‌های خانه عمران که در راستای ارزش‌های فوق‌الذکر تدوین و ارائه گردیده، خدمات آموزشی این مؤسسه به عنوان آموزش‌های مکمل دانشگاه‌ها محسوب شده و بالطبع گواهینامه‌های آموزشی صادره نیز در رسته مدارک حرفه‌ای اعتبار یافته است.

از سوی دیگر درجه اعتبار و میزان ارزش مدارک حرفه‌ای، به اقبال جامعه متخصصان و اعتماد آنها به مجموعه آموزش دهنده برمی‌گردد. با عنایت به آنکه خانه عمران به عنوان بنیانگذار آموزش‌های تخصصی صنعت ساختمان و مبتکر این جریان تعالی‌بخش و مجری دوره‌های بازآموزی عمران و معماری از دهه هفتاد در کشور ونهادهای حاکمیتی تثبیت شده و از سوی دیگر به‌دلیل ویژگی‌های خاصی نظیر: پویایی و نگرش بلند مدت کیفی، هدف‌دار بودن و استمرار حرکت در مسیر ماموریتها و برنامه‌ها، همسویی فعالیت‌ها و ارزش‌های سازمان با تعالی صنعت و منافع آحاد جامعه، رعایت اصول و جزییات اثربخشی آموزشی، پیاده سازی فرآیندهای تحقیق و توسعه به‌منظور شناسایی نیازهای واقعی روز و آینده جامعه هدف و درنهایت ارائه  خدمات نوآورانه و بهبود خدمات جاری با رعایت منافع مشتریان و ذینفعان، خوشبختانه این موسسه در زمره موسسات خوش‌نام علمی آموزشی مطرح می‌باشد به‌نحوی که طی قریب به دو دهه ضمن برگزاری بیش از ۴۰ میلیون نفر-ساعت آموزش کاربردی برای بیش از پنجاه هزار نفر مهندس و تکنیسین، آموزش‌های مورد نیاز بیش از یک‌هزار شرکت و سازمان را نیز پوشش داده و قریب به ۶۰هزار نسخه گواهینامه پایان دوره صادر نموده است که خود نشان از مقبولیت منحصربه‌فرد این مجموعه در صنعت ساختمان می‌باشد.

ازاینرو بی‌تردید می‌توان گفت گواهینامه‌های حرفه‌ای خانه عمران به‌عنوان معتبرترین مدارک حرفه‌ای در صنعت ساخت و ساز کشور محسوب می‌گردد. ضمن آنکه تایید صلاحیت آموزشی و اخذ انواع مجوزها از مراجع قانونی متعدد در سنوات پیشین، و قابلیت ترجمه رسمی گواهینامه‌های صادره با امکان درج مهر وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه مزید بر اعتبار مضاعفی به مدارک حرفه‌ای این مجموعه افزوده است.

مدرک خانه عمران قابلیت ترجمه رسمی با امکان درج مهر وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه مزید بر اعتبار مضاعفی به مدارک حرفه‌ای این مجموعه افزوده است.