مدرک خانه عمران (گواهینامه)

اعتبار گواهینامه های حرفه ای خانه عمران

اساساً گواهینامه های آموزشی بر مبنای ارزش آکادمیک یا دانشگاهی و ارزش شغلی یا حرفه ای تقسیم بندی می شوند.
با توجه به سبقۀ خانه عمران به عنوان بنیانگذار و بزرگترین مرکز آموزشی صنعت ساختمان از دههً هفتاد تاکنون و نیز احراز صلاحیت آموزشی از سوی مراجع حاکمیتی و دستگاه های اجرایی متعدد نظیر: سازمان فنی و حرفه ای، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، استانداری تهران، سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری تهران، شرکت ملی نفت و دانشگاه علمی کاربردی، به لطف خدا گواهینامه های آموزشی این موسسه طی ۲۵ سال گذشته از بالاترین ارزش و اعتبار در میان اهالی حرفه برخوردار بوده است که این جایگاه را میتوان حاصل مولفه هایی همچون ماموریت محوری، پویایی یا تمرکز بر تحقیق و توسعه، توجه ویژه بر کیفیت و اثربخشی و در نتیجه توسعه استانداردهای آموزشی دانست.
خاطرنشان می سازد صدور بیش از هفتاد هزار نسخه گواهینامه آموزشی برای جامعه مهندسی و اشخاص حقیقی و پوشش آموزشی بیش از دو هزار سازمان یا شخص حقوقی اعم از دولتی و خصوصی با امتیاز آموزش کارکنان دولت و ارتقاء پایه پروانه اشتغال مهندسان از جمله افتخارات این مجموعه محسوب می گردد.

از سوی دیگر درجه اعتبار و میزان ارزش مدارك حرفه‌ای، به اقبال جامعه متخصصان و اعتماد آنها به مجموعه آموزش دهنده برمی‌گردد. با عنایت به آنكه خانه عمران به عنوان بنیانگذار آموزش‌های تخصصی صنعت ساختمان و مبتكر این جریان تعالی‌بخش و مجری دوره‌های بازآموزی عمران و معماری از دهه هفتاد در كشور ونهادهای حاكمیتی تثبیت شده و از سوی دیگر به‌دلیل ویژگی‌های خاصی نظیر: پویایی و نگرش بلند مدت كیفی، هدف‌دار بودن و استمرار حركت در مسیر ماموریتها و برنامه‌ها، همسویی فعالیت‌ها و ارزش‌های سازمان با تعالی صنعت و منافع آحاد جامعه، رعایت اصول و جزییات اثربخشی آموزشی، پیاده سازی فرآیندهای تحقیق و توسعه به‌منظور شناسایی نیازهای واقعی روز و آینده جامعه هدف و درنهایت ارائه  خدمات نوآورانه و بهبود خدمات جاری با رعایت منافع مشتریان و ذینفعان، خوشبختانه این موسسه در زمره موسسات خوش‌نام علمی آموزشی مطرح می‌باشد به‌نحوی كه طی قریب به دو دهه ضمن برگزاری بیش از 40 میلیون نفر-ساعت آموزش كاربردی برای بیش از پنجاه هزار نفر مهندس و تكنیسین، آموزش‌های مورد نیاز بیش از یك‌هزار شركت و سازمان را نیز پوشش داده و قریب به 60هزار نسخه گواهینامه پایان دوره صادر نموده است كه خود نشان از مقبولیت منحصربه‌فرد این مجموعه در صنعت ساختمان می‌باشد.

ازاینرو بی‌تردید می‌توان گفت گواهینامه‌های حرفه‌ای خانه عمران به‌عنوان معتبرترین مدارك حرفه‌ای در صنعت ساخت و ساز كشور محسوب می‌گردد. ضمن آنكه تایید صلاحیت آموزشی و اخذ انواع مجوزها از مراجع قانونی متعدد در سنوات پیشین، و قابلیت ترجمه رسمی گواهینامه‌های صادره با امكان درج مهر وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه مزید بر اعتبار مضاعفی به مدارك حرفه‌ای این مجموعه افزوده است.

مدرک خانه عمران قابلیت ترجمه رسمی با امكان درج مهر وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه مزید بر اعتبار مضاعفی به مدارك حرفه‌ای این مجموعه افزوده است.