خانه عمران در یک نگاه

خانه عمران برندی ثبت‌شده تحت مالکیت مدیریت مؤسسه تحقیق و توسعه خانه عمران می‌باشد. بدیهی است هرگونه استفاده از نام خانه عمران بدون مجوز معتبر از این مؤسسه، تخلف محسوب شده و مشمول پیگرد قانونی خواهد بود. شایان‌ذکر است خانه عمران در هیچ شهرستانی نمایندگی ندارد و چنانچه به هر شخص حقیقی یا حقوقی نمایندگی اعطاء شود، مراتب رسماً از طریق همین وب‌سایت اطلاع‌رسانی می‌گردد.