باشگاه جامع و انحصاری صنعت ساختمان ایران

میدان نقش آفرینی سرمایه‌های ارزشمند ساخت و ساز

باشگاه صنعت ساختمان محلی برای گردهمایی و هم افزایی متخصصان حوزه های مهندسی عمران، معماری، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، نقشه برداران، شهرسازان، مهندسان حمل و نقل، مدیران پروژه، دست اندرکاران، تأمین کنندگان و تمامی علاقمندان ساخت و ساز است. اینجا بستری برای ارائه توانمندیها، امکانات، تجارب شما و همچنین بهره مندی از امکانات و ارتباطات باشگاه است. مستحضر باشید که شرایط عضویت فعلی در بزرگترین شبکه ارتباطی اختصاصی ساختمان کشور برای مدت محدود در دسترس است.

باشگاه سرمایه گذاران و کارآفرینان صنعت ساختمان

باشگاه سازندگان و مجریان ساخت و ساز

باشگاه برج سازان

باشگاه ناظران ساختمان کشور

باشگاه مهندسان محاسب

باشگاه معماران جوان

باشگاه مدیران پروژه های عمرانی و ساختمانی

باشگاه فعالان معماری و طراحی داخلی

باشگاه ملی دانشجویان عمران

باشگاه بزرگ/ملی دانشجویان معماری کشور

باشگاه مهندسان آرتیست

کانون پیشکسوتان صنعت ساختمان