فیلتر دوره ها نمایش همه 7 نتایج
برحسب دپارتمان
برحسب رشته تحصیلی
فیلتر کن!

دوره مدیریت مالی و اقتصادی در ساخت و ساز شهری

درباره‌ی دوره این دوره، که بخشی از دوره‌ی جامع «مدیریت حرفه ای کسب و کار در صنعت ساخت و ساز»…

2,700,000 تومان

دوره نکات حقوقی و قراردادی در ساخت و ساز شهری

درباره‌ی دوره این دوره که بخشی از دوره‌ی جامع <<مدیریت حرفه‌ای کسب و کار در صنعت ساخت و ساز>> است…

6,100,000 تومان

دوره برندینگ و مدیریت فروش ساختمان

درباره‌ی دوره این دوره برای فعالیت حرفه‌ای در صنعت ساخت و ساز طراحی شده و به آن دسته از علاقه‌مندان…

2,900,000 تومان

دوره برنامه ‌ریزی و سازماندهی پروژه در ساخت و ساز

درباره‌ی دوره در این دوره به مباحث برنامه ریزی و سازماندهی پروژه از منظر مدیریتی و با رویکردی کاربردی، پروژه…

5,800,000 تومان

دوره مدیریت فنی و اجرایی در ساخت و ساز شهری

درباره‌ی دوره دوره‌ی مدیریت فنی و اجرایی ساختمان، به عنوان یکی از دپارتمان‌های دوره‌ی جامع «مدیریت حرفه ای کسب و…

9,800,000 تومان

دوره توسعه‌ مهارت ‌های فردی و مدیریتی

درباره‌ی دوره این دوره که بخشی از دوره‌ی جامع «مدیریت حرفه ای کسب و کار در صنعت ساخت و ساز»…

3,600,000 تومان

CMBA ساخت و ساز

درباره‌ی دوره دوره‌ ی جامع CMBA گرایش ساخت و ساز شهری، تنها دوره‌ ی جامع مدیریت کسب و کار در…

28,500,000 تومان