مجوز‌ها، تفاهم نامه‌ها و عضویت‌ها (طی سنوات گذشته)

 • گواهینامه صلاحیت آموزش کارکنان دولت از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت کشور
 • مجوز آموزش‌های ارتقای پروانه‌ اشتغـال به کار مهندسان از سازمان‌های نظـام‌ مهندسی و سازمان مسکن و شهر سازی
 • مجوز آموزشهای تخصصی از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ ای کشور
 • مجوز آموزشی از اداره تشکیلات و آموزش شهرداری تهران
 • گواهینامۀ تأیید صلاحیت آموزشی از شرکت ملی نفت ایران ( جهت آموزش کارکنان در کلیه ارکان تابعه )
 • پروانه‌ انتشارات خانه عمران از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • تأییدیه فنی نرم ‌افزار از شورای عالی انفورماتیک و عضویت در مجمع ناشران الکترونیک ایران
 • عضویت در انجمن مؤسسات تحقیق و توسعه (وزارت صنایع و معادن ) و سهام‌‌‌‌‌دار اصلی
 • تفاهم نامۀ همکاری آموزشی با وزارت راه و شهرسازی و نیز کانون کاردان‌هـا‌ی فنی ساختمان
 • تفاهم نامۀ همکاری آموزشی با سازمان‌‌هـا و کانون‌‌‌های نظام مهندسی ساختمان
 • اعتبار سنجی آموزشی و تفاهم‌نامۀ همکاری با مؤسسه ACS انگلستان
 • تفاهم نامۀ همکاری آموزشی بادانشگا‌ه‌‌ها ، انجمن‌ها و مؤسسات معتبر نظیر راهبران پتروشیمی
 • عضویت در کمیته ملی تدوین و استقرار مدیریت بهداشت حرفه‌‌‌‌‌ای و ایمنی کارگاه‌‌‌های ساختمانی