ضوابط ثبت نام در دوره‌های آموزشی و بسته‌های شغلی، مهارتی

برای ثبت نام در دوره های آموزشی بایستی موارد زیر انجام پذیرد.

 • ارائه مدارک ثبت‌نام به شرح زیر:
 • فرم تکمیل شده عضویت خانه عمران
 • فرم ثبت نام در دوره
 • اصل کارت ملی جهت مطابقت
 • یک قطعه عکس پرسنلی سایز۴*۳
 • تسویه حساب مالی تا پیش از شروع دوره مطابق ضوابط مربوطه

توجه: تسویه حساب مالی با مؤسسه تا پیش از شروع دوره (به صورت نقدی یا غیر نقدی) ‌الزامی است در صورت عدم تسویه حساب کامل یا عدم دریافت کارت هوشمند، واحد برگزاری مجاز به پذیرش دانش‌پژوه نخواهد بود.

حداقل پرداخت برای قطعی شدن ثبت‌نام ۳/۱ مبلغ شهریه دوره ثبت‌نامی می‌باشد مادامی که مجموع مبلغ پرداختی کمتر از ۳/۱ شهریه دوره باشد، ثبت‌نام موقت تلقی شده و مؤسسه مجاز به پذیرش جایگزین برای شرکت در دوره و استرداد وجه نیز در این موارد مطابق با ضوابط انتقال یا انصراف صورت می‌گیرد.

توجه: شهریه دوره‌ها شامل اقلام کمک آموزشی مانند جزوه، نقشه و یا CD آموزشی خواهد بود.

توجه: مطابق عرف مؤسسات و مراکز آموزشی هر ساعت آموزشی معادل ۴۵ دقیقه تدریس تعیین شده است.

 

نکته: این موارد برای ثبت نام حضوری میباشد، در ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی از طریق سایت گذراندن مراحل ثبت نام در سایت کافی میباشد و مابقی اطلاعات لازم پس از ثبت نام در سایت از طریق تماس تلفنی از شما گرفته میشود

 

قوانین و ضوابط مربوط به پذیرش مهمان

 • داشتن ظرفیت خالی کلاس

توجه: واحد مشاوره و ثبت‌نام موظف است قبل از صدور مجوز مهمان احتمال تکمیل ظرفیت کلاس شرایط برگزاری دوره و نظر استاد را سنجیده و در صورت عدم به وجود آمدن مشکلی خاص اقدام به صدور مجوز مهمان بنماید.

 • در صورت دایر بودن دوره مشابه با دوره درخواستی برای پذیرش مهمان از دوره دایر استفاده شود و نه از دوره‌های در حال شروع

در خصوص دوره‌های فشرده (حداکثر ۱ ماهه)، فرد مهمان مجاز به استفاده از کلاس به مدت حداکثر ۲ ساعت بصورت مهمان می‌باشد؛ در مورد دوره های غیرفشرده (بالای ۱ ماه)، فرد مهمان مجاز به استفاده از کلاس به مدت یک جلسه کامل می‌باشد. پس از اتمام مدت مجاز مهمان جهت استفاده از کلاس، واحد برگزاری موظف است به فرد مهمان، جهت خروج از کلاس یا ثبت نام در کلاس یادآوری نماید.

ضوابط حضور و غیاب دوره‌های آموزشی و بسته‌های شغلی، مهارتی

 • کلیه دانش‌پژوهان موظفند قبل از شروع و بعد از خاتمه هر جلسه نسبت به ثبت الکترونیکی ورود و خروج خود اقدام کنند.
 • فراموشی ثبت ورود و خروج در هر جلسه در ابتدا و انتهای جلسه به منزله غیبت تلقی شده و جزء ۲۰% غیبت موجه دانش‌پژوهان محاسبه می‌شود.
 • در صورت به همراه نداشتن کارت عضویت حضور در کلاس تنها از طریق اخذ مجوز تک جلسه‌ای از واحد مشاوره و ثبت‌نام ( به صورت محدود) و ارائه برگه دوم آن به واحد برگزاری مقدور خواهد بود. بدیهی است به علت عدم ثبت حضور الکترونیکی این گونه جلسات بصورت دستی توسط واحد برگزاری در سامانه حضور و غیاب ثبت می‌گردد.
 • در صوت درخواست کارت مجدد به هر دلیل از طرف دانش‌پژوهان، صدور کارت المثنی تنها از طریق تکمیل فرم و درخواست امکانپذیر خواهد بود در صورت موافقت مؤسسه با درخواست دانش‌پژوهان، هزینه صدور کارت المثنی برابر ۰۰۰/۳۰۰ ریال می‌باشد.

 

ضوابط صدور گواهینامه‌

در نظام آموزشی خانه عمران، چند نوع گواهینامه وجود دارد که عناوین آن ها به شرح زیر است.

 • گواهینامه شرکت در دوره آموزشی بدون درج نمره ارزیابی
 • گواهینامه شرکت در دوره آموزشی با درج نمره ارزیابی
 • گواهی اتمام پودمان‌های شغلی یا پکیج‌های جامع آموزشی
 • گواهینامه شایستگی شغلی به زبان فارسی
 • گواهینامه شایستگی شغلی ترجمه شده به زبان انگلیسی توسط خانه عمران با مهر و امضای مدیر عامل
 • ترجمه کلیه گواهینامه‌های اعطایی خانه عمران توسط دارالترجمه رسمی در سربرگ قوه قضائیه و مهر وزارت امور خارجه
 • ترجمه کلیه گواهینامه اعطایی خانه عمران توسط مؤسسه ACS انگلستان

برای صدور تک تک گواهینامه های فوق، ضوابطی وجود دارد که در ادامه، هر یک به تفصیل توضیح داده می‌شود.

گواهینامه شرکت در دوره‌های آموزشی

در انتهای دوره‌های آموزشی پس از اینکه لیست نمرات توسط اساتید و لیست حضور و غیاب الکترونیکی توسط واحد برگزاری به واحد ارزیابی و صدور گواهینامه اعلام گردید، بلافاصله این واحد نسبت به صدور گواهینامه برای واجدین شرایط اقدام خواهد نمود.

توجه: بسته به عنوان دوره یا سمینار آموزشی و نحوه ارزیابی دانش‌پژوهان (انجام آزمون، تمرینات حین دوره یا انجام پروژه و غیره) مدت لازم برای صدور گواهینامه بین یک هفته الی دو ماه از تاریخ آخرین جلسه متغیر می‌باشد، لذا می‌بایست دانش‌پژوهان محترم در آخرین جلسه دوره یا به صورت تلفنی در خصوص زمان تحویل گواهینامه هماهنگی نمایند.

شرایط صدور گواهینامه آموزشی پایان دوره توسط واحد ارزیابی و صدور گواهینامه

 • حضور حداقل ۸۰٪ زمان دوره بر اساس گزارش‌ دستگاه‌ حضور و غیاب
 • کسب نمره قبولی از استاد مطابق ضوابط ارزیابی هر دوره
 • تسویه حساب کامل مالی دانش پژوهان با مؤسسه
 • کامل بودن مدارک ثبت‌نام و نداشتن بدهی قبلی

توجه : در متن گواهینامه‌های آموزشی خانه عمران بر اساس جدول ۱، امتیاز افراد بر حسب A+  الی C درج می‌گردد و افرادی که امتیاز F را اخذ نموده باشند، مشمول دریافت گواهینامه نمی‌شوند.


جدول ۱: نظام نمره دهی در گواهینامه‌های آموزشی

نمره معادل در مقیاس 20
نمره
20
A+
17 – 19/99
A
14 – 16/99
B
10 – 13/99
C

توجه۱: گواهینامه پایان دوره فقط به شخص دانش‌پژوه یا نماینده تام‌الاختیار وی و پس از کنترل اصل کارت ملی یا معرفی‌نامه معتبر، توسط واحد ارزیابی و صدور گواهینامه اعطاء می‌گردد.

توجه۲: صدور گواهینامه المثنی در حیطه اختیارات مدیر واحد ارزیابی و صدور گواهینامه می‌باشد.

برای کسانی که کمتر از ۵۰ درصد مدت زمان دوره حضور یافته، گواهینامه صادر نخواهد شد. دانش‌پژوهانی که موفق به اخذ گواهینامه پایان دوره به علت حضور کمتر از حد مجاز در دوره (کمتز از ۵۰% ساعات آموزشی) نشده‌اند می‌توانند حداکثر تا ۶ ماه پس از تاریخ اتمام دوره به مؤسسه مراجعه کرده و با پرداخت شهریه یک جلسه با ۵۰٪ تخفیف و با اخذ مجوز تک جلسه‌ای از واحد مشاوره و ثبت‌نام و صرفاً با هماهنگی واحد برگزاری در جلسات نظیر همان دوره شرکت نمایند. در این رابطه، به تعداد جلسات درخواستی مجوز تک جلسه‌ای توسط واحد مشاوره و ثبت‌نام (با هماهنگی واحدهای برنامه‌ریزی و برگزاری) صادر می‌گردد. این مجوز دارای اطلاعات زیر است، عنوان دوره ، کد دوره ، نام مدرس، تاریخ جلسه، مدت زمان جلسه، مبلغ شهریه جلسه با (۵۰٪ تخفیف) – تأیید واحد مالی – تأیید واحد برگزاری – صرفاً جهت حضور در کلاس. دانش‌پژوه موظف است در هنگام ورود به کلاس، مجوز را به عوامل برگزاری داده و در صورت نیاز به گواهینامه پایان دوره، در انتهای جلسه برگه ممهور به تأیید واحد برگزاری را از این واحد اخذ و در نهایت به فرم درخواست صدور گواهینامه الصاق نماید. در انتها جهت صدور گواهینامه، فرم درخواست صدور گواهینامه و مجوزهای حضور تک جلسه‌ای الصاقی باید به تأیید مدیر واحد ارزیابی و صدور گواهینامه و مدیرعامل مؤسسه برسد.

شرکت در آزمون مجدد تنها یکبار بدون پرداخت شهریه صورت می‌پذیرد، حضور در آزمون‌ مجدد برای دفعات بعدی با پرداخت هزینه مصوب مؤسسه (۵ درصد شهریه دوره) امکان پذیر خواهد بود.

در صورتی که دانش‌پژوه در انتهای دوره، درخواست گواهینامه ننماید و اخذ گواهینامه را به بیش از یک سال پس از انتهای دوره موکول نماید، صدور گواهینامه، منوط به ارزیابی مجدد دانش‌پژوه بهمراه پرداخت هزینه ارزیابی و صدور گواهینامه به میزان ۲۰% شهریه به‌روز (تاریخ درخواست گواهینامه) دوره آموزشی می‌باشد.

 

ضوابط انصراف دوره‌های آموزشی و بسته‌های شغلی، مهارتی

مؤسسه خانه عمران در قبول یا رد انصراف از یک دوره یا بسته مهارتی، شغلی کاملاً آزاد بوده و پذیرش آن تنها در صورت وجود شرایط مقتضی و عدم مغایرت با ضوابط مؤسسه و با تشخیص مسئول مربوطه امکان‌پذیر است.

 

ضوابط انصراف دوره‌های آموزشی و بسته‌های شغلی، مهارتی

انتقال از دوره‌ای که ثبت نام قطعی است به دوره‌ای که ظرفیت آن تکمیل شده یا ثبت نام آن قطعی نیست امکان‌پذیر نمی‌باشد.

انصراف از دوره‌هایی که ثبت‌نام آن‌ها به صورت پیش ثبت‌نام یا رزرو است بلامانع بوده ولی در صورت انصراف، هزینه ثبت نام عودت داده نمی‌شود.

قبل از درخواست انتقال و یا انصراف دانش‌پژوهان موظف به تسویه حساب مالی و رفع نقص مدارک ثبت‌نامی هستند.

اعلام انصراف تنها از طریق تکمیل فرم درخواست و ارائه آن به واحد برگزاری میسر است.

انصراف از شرکت و یا انتقال از دوره‌هایی که ثبت نام آن‌ها قطعی بوده و تاریخ شروع آن‌ها از طرف مؤسسه به دلیل عدم تکمیل ظرفیت به تعویق افتاده است. پیش از دوره‌ بلامانع بوده و کلیه وجوه پرداختی به دانش‌پژوهان مسترد خواهد شد.

انصراف بعد از شروع اولین جلسه پذیرفته نبوده و به هیچ عنوان شهریه پرداخت شده مسترد نخواهد شد لذا چناچه قبل از انصراف کل شهریه تسویه نشده باشد دانش‌پژوه موظف به پرداخت باقیمانده شهریه نیز می‌باشد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت کامل شهریه دوره، مبلغ بدهی در سابقه دانش‌پژوهان باقی مانده و استفاده از تسهیلات عضویت هم سلب می‌گردد.

توجه: اگر انصراف یا انتقال از دوره باعث تغییر در شرایط یا میزان تخفیف‌های اختصاص یافته شود میزان شهریه و تخفیف‌های متعلقه مطابق با شرایط بعد از انتقال یا انصراف محاسبه و اعمال خواهد شد.

صرف عدم شرکت دانش‌پژوه در جلسات دوره (به هر دلیل) باعث ایجاد هیچ‌گونه حقی برای او نشده و در انتهای دوره به عنوان دانش‌پژوه انصرافی، مشمول ضوابط انصراف (انصراف پس از شروع دوره) خواهد شد.

در صورت پذیرش درخواست انصراف دانش‌پژوه از طرف مؤسسه، میزان کسورات مطابق جدول زیر محاسبه و پس از کسر، مابقی وجه پرداختی به دانش‌پژوه مسترد می‌گردد.

کسورات انصراف از یک دوره آموزشی (در صورت پذیرش درخواست و موافقت مؤسسه)

زمان انصراف از دوره
درصد کسری
قبل از ۱۴ روز مانده به تاریخ شروع دوره
5
از ۱۴ روز تا 3 روز مانده به تاریخ شروع دوره
40
از 3 روز مانده تا یک روز قبل از شروع دوره
100
زمان انتقال از دوره
درصد کسری
قبل از ۱۴ روز مانده به تاریخ شروع دوره
0
از ۱۴ روز تا 3 روز مانده به تاریخ شروع دوره
15
از 3 روز مانده تا یک روز قبل از شروع دوره
50
از روز شروع دوره به بعد
100