آموزش خصوصی

دوره های خصوصی

در راستای توسعه آموزش‌ های تخصصی و در پی درخواسـت بسیاری از مهندسان و کارشناسان محتـرمی که به دلیـل محدودیت ‌هـای زمانی و برخی ملاحظات ، امکان حضور در دوره های عمومی مؤسسه را ندارند ، خانه عمران اقدام به راه ‌اندازی بخش ” دوره های خصوصی ” نموده که نحوه برگزاری این آموزش ها به صورت حداکثر 2 نفره خواهد بود .
 
برخی امتیازات و ویژگی‌ های دوره‌ های VIP خانه عمران :
:: توجه ویژه به انتظارات شخصی و نیازهای تخصصی داوطلبان
:: تنظیم زمان‌بندی کلاس با نظر دانش‌ پژوه و مدرس
:: برگزاری کلاس‌ ها در محیطی کاملاً خصوصی
:: امکان انتخاب مدرس توسط دانش‌ پژوه
:: امکان اختصاص زمان مازاد جهت شرح و بسط بیشتر
:: امکان ارائه عناوین آموزشی به صورت فشرده
:: امکان برگزاری دوره‌ها بصورت رفع اشکال
:: صدور گواهینامه آموزشی متناسب با عنوان و شرایط دوره

جهت ثبت درخواست استفاده از دوره های خصوصی خانه عمران لطفاً فرم ذیل را تکمیل نمایید .
شایان ذکر است ، تکمیل فرم ذیل هیچ گونه هزینه ای در بر نخواهد داشت و هزینه های مترتب بر این دوره ها پس از تدقیق سرفصل ها و تعداد ساعات آموزشی مشخص خواهد گردید.