آموزش خصوصی

دوره های خصوصی

در راستای توسعه آموزش های تخصصی صنعت ساختمان و رفع مشکلات و معضلات آموزشی مخاطبان، اعم کارشناسان، مدیران، دانشجویان، و … موسسه تحقیق و توسعه خانه عمران علاوه بر برگزاری دوره های عمومی که در بخش های دیگر سایت معرفی شده اند، اقدام به برگزاری دوره های خصوصی با هدف مدیریت زمان و بهره وری بیشتر آموزشی برای مخاطبان خود دارد، لذا متقاضیان محترم می توانند نسبت به درخواست ثبت نام مطابق فرایند ذیل اقدام نمایند.

 
برخی امتیازات و ویژگی‌ های دوره‌ های VIP خانه عمران :
  • توجه ویژه به انتظارات شخصی و نیازهای تخصصی داوطلبان
  • تنظیم زمان‌بندی کلاس با نظر دانش‌ پژوه و مدرس
  • برگزاری کلاس‌ ها در محیطی کاملاً خصوصی
  • امکان انتخاب مدرس توسط دانش‌ پژوه
  • امکان اختصاص زمان مازاد جهت شرح و بسط بیشتر
  • امکان ارائه عناوین آموزشی به صورت فشرده
  • امکان برگزاری دوره‌ها بصورت رفع اشکال
  • صدور گواهینامه آموزشی متناسب با عنوان و شرایط دوره

جهت ثبت درخواست استفاده از دوره های خصوصی خانه عمران لطفاً فرم ذیل را تکمیل نمایید .
شایان ذکر است، تکمیل فرم ذیل هیچ گونه هزینه ای در بر نخواهد داشت و هزینه های مترتب بر این دوره ها پس از تدقیق سرفصل ها و تعداد ساعات آموزشی مشخص خواهد گردید.

  • طی 3 الی نهایت 4 خط درج شود: مواردی مانند میزان آشنائی با موضوع آموزشی مورد درخواست تا چه حد است، و اینکه هدف از گذارندن این دوره چیست و آیا با پیش نیاز های عمومی موضوع آموزش مورد درخواست آشنائی دارید یا خیر؟