فیلتر دوره ها نمایش 13 - 24 از 32 نتایج
برحسب دپارتمان
برحسب رشته تحصیلی
فیلتر کن!

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث مصالح ساختمانی

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث مصالح ساختمانی سوالات متداول سرفصل ها دوره غیرحضوری آمادگی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (رشته راه…

از تومان530.000

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث 4 و ضوابط

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث 4 و ضوابط سوالات متداول سرفصل ها دوره غیرحضوری آمادگی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (رشته…

از تومان320.000

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث ثبتی -قراردادی

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث قراردادی و ثبتی سوالات متداول سرفصل ها دوره غیرحضوری آمادگی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (رشته…

تومان530.000

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث حریق

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث حریق (مبحث 3) سوالات متداول سرفصل ها دوره غیرحضوری آمادگی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (رشته…

از تومان410.000

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث راه

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث راه سوالات متداول سرفصل ها دوره غیرحضوری آمادگی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (رشته راه و…

از تومان940.000

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث خاک و پی

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث خاک و پی سوالات متداول سرفصل ها دوره غیرحضوری آمادگی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (رشته…

از تومان770.000

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث حقوق-پیمان

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث حقوق کارشناسی – پیمان سوالات متداول سرفصل ها دوره غیرحضوری آمادگی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری…

از تومان530.000

دوره آنلاین آمادگی آزمون طراحی و اجرای گود،پی و سازه نگهبان

دوره آنلاین آمادگی آزمون نظام مهندسی رشته عمران صلاحیت طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان سوالات متداول سرفصل…

تومان6.480.000

دوره آنلاین آمادگی آزمون نظام مهندسی رشته عمران صلاحیت بهسازی لرزه ای

دوره آنلاین آمادگی آزمون نظام مهندسی رشته عمران صلاحیت بهسازی لرزه ای سوالات متداول سرفصل ها دوره آنلاین آمادگی آزمون…

تومان11.280.000

آموزش مجازی آمادگی آزمون کارشناس رسمی قوه قضاییه رشته تزئینات داخلی

ویژگی‌های دوره محتوای دوره شرایط شرکت در دوره منابع و سرفصل دوره استفاده از مدرسان حرفه‌ای، باتجربه تدریس در دوره‌های…

تومان4.380.000

مرور نکات کلیدی مباحث مقررات ملی ساختمان در قالب حل تست

سوالات متداول سرفصل ها سرفصل دوره مرور نکات کلیدی مباحث مقررات ملی ساختمان در قالب حل تست سوالات متداول مخاطبان…

تومان680.000

مرور نکات کلیدی مباحث مقررات ملی ساختمان در قالب حل تست

سوالات متداول سرفصل ها سرفصل دور مرور نکات کلیدی مباحث مقررات ملی ساختمان در قالب حل تست سوالات متداول مخاطبان…

تومان680.000