فیلتر دوره ها نمایش 37 - 38 از 38 نتایج
برحسب دپارتمان
برحسب رشته تحصیلی
نوع برگزاری
فیلتر کن!

آزمون آزمایشی کارشناس رسمی قوه قضاییه رشته راه و ساختمان

منابع و سرفصل های آزمون کتبی سؤال‌های آزمون کتبی بر اساس درس‌های تخصصی دانشگاهی و موارد تجربی کارشناسی در رشته…

تومان۳۵۰.۰۰۰

آزمون آزمایشی عمران – نظارت و اجرا

قبول شدگان آخرین دوره خانه عمران

از تومان۳۵۰.۰۰۰