فیلتر دوره ها نمایش 25 - 36 از 69 نتایج
برحسب دپارتمان
برحسب رشته تحصیلی
نوع برگزاری
فیلتر کن!

دانستنی های کلیدی در نگهداری ساختمان و تاسیسات

دانستنی های کلیدی در نگهداری ساختمان و تاسیسات مقوله نگهداری تاسیسات و سایر المانهای ساختمان، موضوع مهمی است که کمتر…

از تومان400.000

انتخاب و اجرای عایقهای رطوبتی در بخشهای مختلف ساختمان

 انتخاب و اجرای عایقهای رطوبتی در بخشهای مختلف ساختمان در این رویداد انواع عایقهای رطوبتی مورد بررسی قرار گرفته و…

از تومان400.000

نکات فنی، آزمایشات و الزامات نظارتی کلان در زمینه سازه های بتنی

نکات فنی، آزمایشات و الزامات نظارتی کلان در زمینه سازه های بتنی هدف از این دوره آشنایی با اهم نکات…

از تومان400.000

نکات فنی، آزمایشات و الزامات نظارتی در زمینه سازه های پیچ و مهره

نکات فنی، آزمایشات و الزامات نظارتی در زمینه سازه های پیچ و مهره نقش اتصالات پیچ و مهره در سازه…

از تومان360.000

اصول و نکات مهم در گودبرداری به همراه تحلیل انواع روشهای پایدارسازی گود از حیث ایمنی، فنی، حقوقی و ریالی

اصول و نکات مهم در گودبرداری به همراه تحلیل انواع روشهای پایدارسازی گود از حیث ایمنی، فنی، حقوقی و ریالی…

از تومان440.000

مدیریت دانش و مستند سازی در پروژه و سازمان

مدیریت دانش و مستند سازی در پروژه و سازمان بطور کل مستند سازی موثر در پروژه های ساختمانی، طیف گسترده…

از تومان440.000

دانستنی های مهم و ضروری در خصوص تاورکرین ها و ماشین آلات ساختمانی از حیث عملکرد، ایمنی، نگهداری، اجاره و سایر ابعاد

دانستنی های مهم و ضروری در خصوص تاورکرین ها و ماشین آلات ساختمانی از حیث عملکرد، ایمنی، نگهداری، اجاره و…

از تومان360.000

مدیریت دعاوی قراردادی

مدیریت دعاوی قراردادی در این دوره عوامل کلیدی در بروز دعاوی قراردادی مورد بررسی قرار گرفته و فرایند مدیریت اصولی…

از تومان560.000

ساختار و مسئولیتهای قانونی دستگاه نظارت در طرح های عمرانی با تشریح وظایف

ساختار و مسئولیتهای قانونی دستگاه نظارت در طرح های عمرانی با تشریح وظایف در پروژه های عمرانی، ساختار های مختلفی…

از تومان480.000

وظایف سرپرستان کارگاه های ساختمانی در انواع پروژه ها از وجوه: قانونی، فنی، مالی، اجرایی، مدیریتی و حقوقی

وظایف سرپرستان کارگاه های ساختمانی در انواع پروژه ها از وجوه: قانونی، فنی، مالی، اجرایی، مدیریتی و حقوقی سرپرستان کارگاه…

از تومان440.000

برنامه ریزی منطقی و بهینه در تدارکات، تامین و نگهداشت تجهیزات کارگاهی

برنامه ریزی منطقی و بهینه در تدارکات، تامین و نگهداشت تجهیزات کارگاهی هدف از این رویداد آشنایی با پشتیبانی کارگاهها…

از تومان400.000

اصول تیم سازی در سازمان و پروژه

اصول تیم سازی در سازمان و پروژه یکی از ارکان اصلی در موفقیت کارهای گروهی، نقش تیم سازی و انجام…

از تومان400.000