فیلتر دوره ها نمایش 13 - 24 از 38 نتایج
برحسب دپارتمان
برحسب رشته تحصیلی
نوع برگزاری
فیلتر کن!

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث عایق صوتی

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث عایق صوتی (مبحث ۱۸) سوالات متداول سرفصل ها دوره غیرحضوری آمادگی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری…

از تومان۱۰۰.۰۰۰

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث ایمنی

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث ایمنی (مبحث ۱۲، آیین نامه های حفاظت کار و …) سوالات متداول سرفصل ها کلیات…

تومان۲۸۰.۰۰۰

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث مصالح ساختمانی

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث مبحث ۵ (مصالح و فرآورده های ساختمانی) + نشریه ۵۵ مصالح ساختمانی سوالات متداول سرفصل…

از تومان۵۳۰.۰۰۰

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث ۴ و ضوابط

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث ۴(الزامات عمومی ساختمان) + ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی سوالات متداول سرفصل ها کلیات…

از تومان۳۲۰.۰۰۰

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث ثبتی -قراردادی

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث امور قرار دادی + امور ثبتی و ملکی سوالات متداول سرفصل ها اهمیت امور قراردادی…

تومان۵۳۰.۰۰۰

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث حریق

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث ۳ (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق)+ مبحث ۲۲ سوالات متداول سرفصل ها کلیات مبحث…

از تومان۴۱۰.۰۰۰

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث راه

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث راه سازی نشریه ۱۰۱ و ۲۳۴ سوالات متداول سرفصل ها اهمیت مطالب مرتبط با راه…

از تومان۹۴۰.۰۰۰

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث خاک و پی

دوره آمادگی کارشناس رسمی خاک و پی (مبحث ۷) سوالات متداول سرفصل ها کلیات مبحث ۷ در مورد چیست؟ هدف…

از تومان۷۷۰.۰۰۰

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث حقوق-پیمان

دوره آمادگی کارشناس رسمی مبحث حقوق کارشناسی + شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) سوالات متداول سرفصل ها اهمیت حقوق کارشناسی…

از تومان۵۳۰.۰۰۰

اصول انتخاب مصالح ساختمانی

توضیحات دوره مخاطبان دوره در این دوره چه آموزش داده می شود؟ شناخت مصالح موجود در بازار و آشنایی با…

تومان۳.۵۸۰.۰۰۰

نحوه تنظیم قراردادهای متداول در ساخت و ساز

دوره آموزش تنظیم قراردادها سوالات متداول سرفصل ها دوره آموزش تنظیم قراردادها قراردادهای ساخت و ساز اسنادی هستند که تعیین…

از تومان۹۸۰.۰۰۰

اصول تخریب،گودبرداری و اجرای سازه نگهبان

دوره آموزش اصول گودبرداری و تخریب سوالات متداول سرفصل ها دوره آموزش اصول گودبرداری و تخریب اصول گودبرداری و تخریب…

تومان۵.۵۸۰.۰۰۰