فیلتر دوره ها نمایش 49 - 49 از 49 نتایج
برحسب دپارتمان
برحسب رشته تحصیلی
نوع برگزاری
فیلتر کن!

امور پیمان ها

امور پیمان ها (نکات قراردادی و حقوقی، شرایط عمومی، مناقصات، بخشنامه ها، ادعاها، آنالیز قیمت، سرجمع) فلسفه نیاز دوره در…

از تومان9.980.000