این رویداد صرفاً به افرادی که به تازگی آزمون داده اند و یا در فرآیند اخذ پروانه هستند، توصیه می‌شود.اهم موضوعاتی که مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از :

نکات ویژه عضویت  در نظام مهندسی |  آزمون نظام مهندسی، صدور پروانه اشتغال | ملاحظات پس از ارجاع کار  | جزییات کاربری سایت سازمان و سامانه های پر کاربرد نظام مهندسی  | تعرفه و نحوه پرداخت حق الزحمه| نکات مربوط به پایه های نظام مهندسی وارتقاء پایه

وبینار آزمون ورود به حرفه