تبلیغات
تبلیغات

در صورتی که مایلید واحد مشاوره خانه عمران شما را در انتخاب بسته شغلی یاری نماید، یا تصمیم در انتخاب بسته شغلی مشخصی را دارید لطفا کلیک کنید.

به‌منظور پیشگیری از انتخاب‌های نادرست عناوین آموزشی از سوی دانش‌پژوهان، خانه عمران متناسب با نیازهای تخصصی در مشاغل مختلف صنعت ساختمان، عناوین آموزشی به‌هم‌پیوسته و هدفمند را در قالب بسته‌های مهارتی متنوع ارائه نموده است تا عزیزان بتوانند بر اساس شرایط مالی، تحصیلی، تجربی و نیز اهداف و برنامه‌های شغلی خود مسیر رشدشان را مشخص‌تر طی نمایند. ضمناً مشاورین خبره این مجموعه در واحد مشاوره و ثبت‌نام آمادگی دارند تا با نگاهی همه‌جانبه، جهت انتخاب مسیرهای بهینه و سازگار با شرایط مخاطبان عزیز را مشفقانه راهنمایی نمایند.

civilhose-logo-icon

مهارتهای کارشناس هماهنگی (BIM (BIM Cordinator

مهارتهای کارشناس هماهنگی (BIM (BIM Cordinator

شامل 7 دوره

civilhose-logo-icon

مهارتهای مدلسازی تأسیساتی (BIM (MEP Modeler

مهارتهای مدلسازی تأسیساتی (BIM (MEP Modeler

شامل 3 دوره

civilhose-logo-icon

مهارتهای مدلسازی ساختمانی BIM (Constrution) Modeler

مهارتهای مدلسازی ساختمانی BIM (Constrution) Modeler

شامل 4 دوره

civilhose-logo-icon

مهارت های کارشناس آتلیه معماری (شهری)

مهارت های کارشناس آتلیه معماری (شهری)

شامل 7 دوره

civilhose-logo-icon

مهارت های نرم افزاری مدلسازی حرفه ای معماری

مهارت های نرم افزاری مدلسازی حرفه ای معماری

شامل 7 دوره

civilhose-logo-icon

نرم افزارهای پیشرفته مهندسی معماری

نرم افزارهای پیشرفته مهندسی معماری

شامل 4 دوره

civilhose-logo-icon

مهارت های فاز2 معماری

مهارت های فاز2 معماری

شامل 6 دوره

civilhose-logo-icon

مهارت های پایه مهندسی معماری

مهارت های پایه مهندسی معماری

شامل 5 دوره

civilhose-logo-icon

مهارت های نرم افزاری متداول در اجرا

مهارت های نرم افزاری متداول در اجرا

شامل 2 دوره

civilhose-logo-icon

نرم افزار های پرزانته معماری

نرم افزار های پرزانته معماری

شامل 3 دوره

civilhose-logo-icon

نرم افزار های مدلسازی معماری

نرم افزار های مدلسازی معماری

شامل 3 دوره

civilhose-logo-icon

مهارت های نرم افزاری طراحی فاز 1و2 معماری

مهارت های نرم افزاری طراحی فاز 1و2 معماری

شامل 3 دوره

civilhose-logo-icon

مهارت های نرم افزاری مهندسی معماری

مهارت های نرم افزاری مهندسی معماری

شامل 3 دوره

civilhose-logo-icon

مهارت های نرم افزاری پایه طراحی سازه

مهارت های نرم افزاری پایه طراحی سازه

شامل 2 دوره

civilhose-logo-icon

مهارت های نرم افزاری پایه خدمات مهندسی

مهارت های نرم افزاری پایه خدمات مهندسی

شامل 2 دوره

civilhose-logo-icon

مهارت های محاسب سازه شهری

مهارت های محاسب سازه شهری

شامل 5 دوره

civilhose-logo-icon

مهارت های پایه مهندسی عمران

مهارت های پایه مهندسی عمران

شامل 5 دوره

civilhose-logo-icon

مهارت های کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

مهارت های کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

شامل 3 دوره

civilhose-logo-icon

مهارت های پایه مدیریت پروژه

مهارت های پایه مدیریت پروژه

شامل 3 دوره

civilhose-logo-icon

مهارت های کارشناس قراردادی و رسیدگی پیمان

مهارت های کارشناس قراردادی و رسیدگی پیمان

شامل 4 دوره

civilhose-logo-icon

مهارت های کارشناس مترور

مهارت های کارشناس مترور

شامل 6 دوره

civilhose-logo-icon

مهارت های پایه متره

مهارت های پایه متره

شامل 3 دوره

civilhose-logo-icon

مهارتهای کارشناس دفترفنی عمرانی

مهارتهای کارشناس دفترفنی عمرانی

شامل 8 دوره

civilhose-logo-icon

مهارتهای کارشناس دفترفنی شهری

مهارتهای کارشناس دفترفنی شهری

شامل 7 دوره

civilhose-logo-icon

مهارتهای پایه دفترفنی

مهارتهای پایه دفترفنی

شامل 3 دوره

civilhose-logo-icon

مهارتهای نرم افزاری متداول دفترفنی

مهارتهای نرم افزاری متداول دفترفنی

شامل 3 دوره

civilhose-logo-icon

بسته مهارتی پایه نقشه کشی

بسته مهارتی پایه نقشه کشی

شامل 2 دوره

civilhose-logo-icon

مهارت های نقشه برداری

مهارت های نقشه برداری

شامل 3 دوره

civilhose-logo-icon

مهارت های فنی و اجرایی ساخت و ساز شهری

مهارت های فنی و اجرایی ساخت و ساز شهری

شامل 8 دوره

civilhose-logo-icon

مهارت های ساخت و ساز شهری

مهارت های ساخت و ساز شهری

شامل 6 دوره

civilhose-logo-icon

مهارت های پایه اجرا

مهارت های پایه اجرا

شامل 3 دوره

جستجو در خانه عمران ..