خانه عمران بنیانگذار آموزش های حرفه ای
خانه عمران مجري رسمي آموزش كاركنان دولت، شهرداری ها و شرکت ملی نفت ایران           بنیانگذار و برند برتر آموزش های تخصصی صنعت ساختمان           خانه عمران مجري رسمي آموزش كاركنان دولت، شهرداری ها و شرکت ملی نفت ایران           بنیانگذار و برند برتر آموزش های تخصصی صنعت ساختمان           خانه عمران مجري رسمي آموزش كاركنان دولت، شهرداری ها و شرکت ملی نفت ایران           بنیانگذار و برند برتر آموزش های تخصصی صنعت ساختمان           خانه عمران مجري رسمي آموزش كاركنان دولت، شهرداری ها و شرکت ملی نفت ایران           بنیانگذار و برند برتر آموزش های تخصصی صنعت ساختمان           خانه عمران مجري رسمي آموزش كاركنان دولت، شهرداری ها و شرکت ملی نفت ایران           بنیانگذار و برند برتر آموزش های تخصصی صنعت ساختمان          
بنیانگذار و برند برتر آموزش های تخصصی صنعت ساختمان
فراخوان اعطای نمایندگی

مؤسسه تحقيق و توسعه خانه عمران با محوريت آموزش‌های تخصصي در رشته‌های عمران و معماري و فعاليت‌های مشاوره‌ای مرتبط، در راستای تحقق آرمانها و مأموريت سازماني خود در جهت به اشتراك گذاشتن محتوای آموزشی – پژوهشی مكتوب و غير مكتوب موسسه و نيز توسعه جغرافيای فعاليتهای خود، براساس ضوابط و شرايط و به ترتيب اولويت اقدام به پذيرش و واگذاری نمايندگي فعال در مراكز استان و شهرستان به متقاضيان دارای شرايط مي‌نمايد. لذا متقاضيان محترم حقيقی و حقوقی علاقه مند به اخذ نمايندگی موسسه، مي‌توانند درخواست‌های مكتوب خود را بهمراه تكميل "درخواست نمايندگی موسسه تحقيق و توسعه خانه عمران"، از طريق پست الكترونيك به دفتر امور نمايندگی‌های موسسه به آدرس الكترونيكی Agents@CivilHouse.ir ارسال نمايند.

اخبار و اعلانات امور نمایندگی


اولین نمایندگی خانه عمران در استان سمنان افتتاح شد

مراسم افتتاح رسمی نخستین نمایندگی خانه عمران...


افتتاح نمایندگی خانه عمران در استان سمنان

به اطلاع می رساند ، در راستای عملیاتی شدن فرآیند ...مجوزها