محاسبات ساختمان-عادی

آموزش گام‌به‌گام محاسبات ساختمان با ETABS & SAFE شامل مراحل تهیه دفترچه محاسباتی با ذکر کلیه جزئیات و نکات تجربی از بارگذاری تا طراحی فونداسیون در سازه‌های فولادی و بتنی (عادی)

                             ثبت نام

اجرای ساختمان

دوره جامع اجرای ساختمان‌ از فونداسیون تا نازک‌کاری به همراه کلیه نکات فنی و تجربی در سازه‌ها‌ی فولادی و بتنی (ویژه دست‌اندرکاران ساخت‌وساز- غیر عمرانی)

                           ثبت نام

محاسبات ساختمان-فشرده

آموزش گام‌به‌گام محاسبات ساختمان با ETABS & SAFE شامل مراحل تهیه دفترچه محاسباتی با ذکر کلیه جزئیات و نکات تجربی از بارگذاری تا طراحی فونداسیون در سازه‌های فولادی و بتنی (فشرده)

                           ثبت نام

پـرزانتـه مـعمـاری

پرزانته معماری همراه با آموزش،کاربردی(Photoshop)

                           ثبت نام

3DsMax

آموزش کاربردی نرم‌افزار 3DMAX

                           ثبت نام

ضـوابط سـاخت و سـاز

آشنایی با ضوابط ساخت‌ وساز شهری و مقررات حاکم بر آن (سه روزه)

                           ثبت نام

Revit Architecture

آموزش گام‌به‌گام نرم‌افزار Revit (قدرتمندترین نرم‌افزار ترسیم نقشه‌های معماری با قابلیت‌های منحصربه‌فرد)

                           ثبت نام

تأسیسات برقی و مکانیکی

دوره جامع تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمان‌های متعارف و بلندمرتبه

                             ثبت نام

تنظیم انواع قراردادها

تنظیم انواع قراردادهای اجرای ساختمان و قرارداد پیمانکاران جزء و ...

                           ثبت نام

امـور پـیمانهـا

امور پیمان‌ها (نکات فنی و حقوقی، شرایط عمومی، مناقصات، بخشنامه‌ها، ادعاها، و...)

                           ثبت نام

اسـکیس معـماری

اسکیس حرفه‌ای معماری، پرسپکتیو و راندو (با متد جدید)

                             ثبت نام

تجزیه و تحلیل تأخیرات

تجزیه و تحلیل تأخیرات در پروژه‌ها و مدیریت آن (دو روزه)

                             ثبت نام